شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
بحث آزاد ولي نه اين که تربيت وادب کنار بره دختر وپسرنداريم عشق وطنز آزاد

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ دماغ من يخورده گوشتيه(پهن) بعد داداشم هروقت از کنارم رد مي شه انگشتشو ميزاره روي دماغمو ميگه:بووووووووووووووووووووووووووووووووووووق لامصب صداي بوق تريلي 18چرخم ازخودش در مياره اين به کنار تازه بعدش ميگه:وقتي بچه بودي با تراکتور از روش ردشديم درضمن بدبختي مردم خنديدن نداره ها
*diafeh*
واقعي بود يا کپي ؟؟
کپي
mp3 player شوکر
گروه خانه ي عشـــق طــــنــــز
vertical_align_top