شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
بحث آزاد ولي نه اين که تربيت وادب کنار بره دختر وپسرنداريم عشق وطنز آزاد

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا
+ +18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الان اگه ميگفتم حالم بده تا اين پايين ميومدى؟؟؟ چنان با تسبيح بزنم تو دهنت تا 3روز بندرى برقصى؟؟؟
ساعت ویکتوریا
گروه خانه ي عشـــق طــــنــــز
vertical_align_top