شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
بحث آزاد ولي نه اين که تربيت وادب کنار بره دختر وپسرنداريم عشق وطنز آزاد

پيام‌هاي اتاق

mp3 player شوکر
+ راستشو بگو
کوثر نخوردت؟
تو که فکت هنوز ميجنبه کجا ناکار شدي ؟
اوکي
اووووووووه:-o ///عجب چيزيه؟ياامامزاده هومن::ميييييييييميييرم
قرار شب بياد به خوابت
آواي من
اولش که از ترس سکته رو ميزنم وبعدش سريع درروميبندم وقفل ميکنم بعد زنگ ميزنم يکي بياد کمک.:)
هيچي راهنماييش ميکنم تا تو اتاقم بعد ازش پذيرايي ميکنم...مهمون حبيب خداست...خخخخخخخخخخخخخ
:D
قشنگ راهنماييش ميکنم طرف تو جوجو
هههههههههههههه
nafas148
فکرکنم ديگه تنها نمونم توخونه....]خه اين چيه؟؟؟؟؟واااااااااااي
ميشينم مشکلات زندگيم رو براش ميگم ، خودش از ترس در ميره!!
mp3 player شوکر
گروه خانه ي عشـــق طــــنــــز
vertical_align_top