شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
بحث آزاد ولي نه اين که تربيت وادب کنار بره دختر وپسرنداريم عشق وطنز آزاد

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ وجدانن اگه سوتي رو گرفتي لايک کن
*diafeh*
در اين حد ؟؟؟؟؟
مرداهم عين همينن
خو ي جايي تميز تر مينداختي خوووووووپ
mp3 player شوکر
گروه خانه ي عشـــق طــــنــــز
vertical_align_top