سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فَتَبـارکَ اللهُ احسَنَ الخـالقین

عرش ِ زیـر پــایـت ، برایـت بهشـت می شـود
وقتی کـه
گـآمـ هـایـت را بـا وِقــار روی آن می نهی. . .
و با هر وزش ِ چــادرت ؛
عطـر ِخـُـدا را در فضـا می پراکنی . . .
بــانو ؛تو و وقـارَت ،
مصـداق ِ " فَتَبـارکَ اللهُ احسَنَ الخـالقین" ایـد

 

15190871166452682690.jpg[ چهارشنبه 93/6/26 ] [ 11:51 عصر ] [ آدمــــــــــک ســـــــــنگی ]