سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گمنــام ترین حاجیـــه

بـر چادر مشکی ات ، نستعلیق می نویسم عشق را ...
 
 
وقتی که ...
 
این اِحرام سیاه را می پوشی و حج شکوهمند حیــــــا را به جا می آوری ،
 
 
آنگـــاه
 
طواف می کنند تو را صفوف فرشته هــــا
 
 
و متبرک می کنند بال هایشان را
 
به تـــار و پــود حریــم آسمانی ات ...
 
 
تـــو ! گمنــام ترین حاجیـــه ی ِ امروز زمـــان هستی بانـــو جــان !
 


[ چهارشنبه 93/6/26 ] [ 11:47 عصر ] [ آدمــــــــــک ســـــــــنگی ]