سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پنجره فولاد آسمان

 

 

آدمکی از جنس سنگ

 

20/6/93

 

19:37

 


دلم را گره میزنم به پنجره فولاد آسمان

میگویی پنجره فولاد آسمان کجاست؟

برایت خواهم گفت

شرطش آن است که گوش دل بسپاری به نجواهای ِ دل مجنونم

حوالی عشق که میرسی گرد میدان شهادت

تندیسی از ایثار را خواهی دید که بر پایه ی امر به معروف ونهی از منکر بنا شده است

اندکی گوش جان بسپار ....

میشنوی؟؟؟

هنوز صدای نجواهایش می آید ....

هنوز صدای لالایی هایش به گوش میرسد ....

هنوز صدای گریه های کودکش به گوش میرسد ...

وهنوز

 صدای العطش های مادر به گوش میرسد ....

آری ..

.پنجره فولاد آسمان دیدگان خونبار مادریست که طفل صغیرش خشکی گلویش را  

باگلگون شدن گلویش....

و

نجواهای العطش خود را

باخون خود خاموش کرد

پنجره فولاد آسمان دیدگان رباب است

 [ پنج شنبه 93/6/20 ] [ 8:54 عصر ] [ آدمــــــــــک ســـــــــنگی ]