سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چفیه وچادر خدایی

آنان موقع نماز شب با چفیه صورت خود را می پوشاندند تا شناسایی نشوند...

من چادر می پوشم تا از نگاه های حرام پوشیده باشم...

آنان چفیه را سجاده می کردند وبه خدا می رسیدند ...

من با چادرم نماز می خوانم تا به خدا برسم...[ چهارشنبه 93/5/29 ] [ 4:27 عصر ] [ آدمــــــــــک ســـــــــنگی ]