سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گزارش تصویری از سومین مسابقه ایران و لهستان (شماره یک)

گزارش تصویری از سومین مسابقه ایران و لهستان (شماره یک)
لیگ جهانی 2014 والیبال
لهستان - گدانسک - ارگو آرنا
جمعه سیزدهم تیرماه 1393
عکاس: فرنوش مرادمند

 

منبع:http://iranvolleyball.com

 

 

 

سرویس عکس:

 

سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس1 1 سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس1 2
سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس1 3 سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس1 4
سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس1 5 سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس1 6
سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس1 7 سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس1 8
سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس1 9 سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس1 10
سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس1 11 سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس1 12
سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس1 13 سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس1 14
سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس1 15 سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس1 16
سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس1 17 سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس1 18
سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس1 19 سومین مسابقه ایران و لهستان در لیگ جهانی عکس1 20

 [ شنبه 93/4/14 ] [ 11:17 صبح ] [ ققنوس(ورزشی) ]