سفارش تبلیغ
صبا ویژن

احتمال وجود آب مایع بر بهرام در هنگام شب

بر پایه مطالعات تازه انجام شده درباره ی بهرام، آب مایع درست زیر سطح، در هنگام زمستان های سرد این سیاره یافت می شود.

مریخ نورد کنجکاوی

مریخ نورد کنجکاوی 

مریخ نورد [کنجکاوی]، شواهدی یافته که نشان می دهد هنگامی که دما در زمستان های سرد کاهش می یابد، مقدار کمی از آب موجود در جو به یخ تبدیل می شود که پس از یخ زدگی، در سطوح بالایی خاک بهرام جذب و به مایع تبدیل می شود. این آب های مایع با طلوع خورشید و بالا رفتن دمای جو دوباره تبخیر می شوند.

تبدیل آب جامد (یخ) به آب مایع نیازمند وجود نوعی ویژه از نمک خواهد بود که دانشمندان می گویند این نمک در دما های بسیار کم توانایی ذوب یخ را دارند. اما این مقدار کم از آب نمک موجود در خاک بهرام توانایی پوشش حیات میکروبی را ندارند و همچنین، این دما های بسیار بالا و بسیار کم، شرایط را برای حیات بسیار دشوار می سازند.

 

در حرکت

خشک مانند استخوان — یک راه برای توصیف امروزی محیط بهرام. گرچه این سیاره زمانی خواستگاه رود های روان و دریاچه های بزرگ بوده (و همچنان آب یخ زده در قطب های آن یافت می شود)، اما امروزه بنظر می رسد که همه ی آب های مایع سطح آن بوسیله دما های بسیار شدید تبخیر و یا یخ زده اند.

دانشمندان با کاوش در سطح سیاره سرخ، موادی شیمیایی -از نوع نمک- که [کلسیم پرکلرات] خوانده می شود را یافته اند که درباره ی آن می گویند [پرکلرات]، یخ را از سطح خاک جذب می کند، آن را ذوب و لایه نازکی از شورآب باقی می گذارد.

حتی آب مایع می تواند بیشتر در عمق خاک فرو رود و با نمک های دیگر مخلوط شود. این مقدار اندک از آب مایع مانند چرخی برای بحرکت درآوردن و جایگشت نمک های خاک در آن عمل می کند.

مریخ نورد [کنجکاوی] شواهد مستقیم از وجود این شورآب ها را بدست نیاورده بلکه دانشمندان نتیجه های آزمایش های مختلف از خاک و جو بهرام را ترکیب و به این نتایج دست یافته اند. حالت این نمک چیزی میان مایع و جامد پیشنهاد می شود.

[کنجکاوی] نشانه هایی از وجود رود ها بر سطح بهرام که روزی به دریاچه ای می ریخته اند را یافته است. این رود ها رسوباتی بر جای گذاشته اند که شامل نمک های متنوع از جمله [پرکلرات] نیز می شود.

“رسوبات دانه ریز، که به آرامی در آب پیش می روند، در ژرفای دریاچه ها جای می گیرند و سطوحی هموار را بوجود می آورند، بنابراین سطوح همواری که بر روی بهرام وجود دارند، می توانند نشان دهنده ی وجود دریاچه هایی بر سطح این سیاره بوده باشند،” [مورتِن بو مادسِن]، دانشیار و سرپرست گروه [بهرام] در کانون [نیلز بوهر] دانشگاه [کوپِن هاگِن]

در حالی که این یافته ها، امکان وجود حیات زیر سطح بهرام را تایید نمی کند، اما نشان می دهد که آب مایع می تواند در محیط های خشک نیز وجود داشته باشد.

منبع: Space.com

 

منبع :http://sarisky.ir[ پنج شنبه 95/4/3 ] [ 9:23 عصر ] [ کرانه های آسمان(نجوم واختر شناسی) ]