سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بروید دنبال کارتان

از بلند گو اعلام کردند جمع شوید جلو تدارکات و پتو بگیرید. هوا به اندازه کافی سرد بود.

 

که فرمانده گردان با صدای بلند گفت: کی سردشه؟

همه جواب دادند: دشمن. گفت: بارک الله. معلوم می شود هنوز سردتان نیست بفرمایید بروید دنبال کارتان.

پتویی نداریم به شما بدهیم!

منبع :

 

 بوریا  ( سایت تخصصی مداحان   w w w . b o r y a . i r)   [ جمعه 95/3/7 ] [ 4:43 عصر ] [ پرواز به سوی خدا( جبهه) ]