سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سبقت درپرواز....

ادمکی ازجنس سنگ


1393/3/17


6:00 عصر


خوش آمدید


اینجا خلوت گاه دختری است که با اشک چشم برروی ورق نامه ای مینویسد.


گویی زمان وقلم هردواز حرکت باز ایستاده اند واین قطرات اشک هستند


که اینگونه برروی صفحه ی دل نمایان میشوند.


دربحبوحه ی خیال برروی سکویی به بلندای اورست ایستاده ام ودل به نوای


مداحی میسپارم که از عشق،غیرت،دلاوری ومردانگی نوحه ای میخواند


که بادوگوش خود نمی توانم شنوایشان باشم


زیرا حقیر تراز آن می باشند که بشنوند پس باگوش جان دل میسپارم به نوای :


این گل پرپرازکجا آمده                               از سفرکرب بلا آمده


پرنده خیالم روانه ی قطعه ای از بهشت میشود قطعه ای که خداوند


بر روی زمین قرار داده است تا اوج ایثار وبزرگی رابا چشمان خود ببینم


ای بلند پروازان.....


حیاتتان درگرو اوج روحتان است واوج روحتان درپروازتان


وپروازتان درمقامتان پس از یکدیگر سبقت بگیرید


که شما مصداق السابقون می باشید.


شما اولئک المقربون اید هر یک پیش خود تصویر واقعی حیات رارسم نموده اید.


حیات یعنی ممات وممات رابا پرواز باید شروع نمود


باید حیات را ازماده شروع وبه معنی ختم نمود .


شمایید مردان خدایی ،شماییدساکنان الی الله که به آخر راه رسیده اید.


شب دیدار یاران است .


شهیدان مردان پروازاند وپرندگان عالم معنی.


امشب آسمانیان تاصبح بیدارند وتا سحر ملائکهَ الله


به میهمانان الهی سلام علیکم میگویند .


امشب عرش چراغانی میشود .


امشب از آسمان اول ستارگان فرو می افتند


وبه سوی آسمان هفتم پروازمی کنند.


امشب اقلیمیان منتظر تماشای پرواز روح ها می باشند،


منتظرند تا اوج انسان راببینند .


منتظرند ببینند شما خالصان چگونه ایثار می کنید،


چگونه ضجه وناله میزنید تابه اوج برسید.


زمان پرواز فرارسید....


شروع به پریدن کردید....


پر کشیدید.


یاران رفتند .


دلاوران یکی بی سربه لقای یارمیرود ،


دیگری بی دست وپاوسرانجام همه مقام آوردند


واین ماییم که هنوز درجریان مسابقه قرار نگرفته ایم


 [ شنبه 93/3/17 ] [ 9:8 عصر ] [ آدمــــــــــک ســـــــــنگی ]