سفارش تبلیغ
صبا ویژن

امشب دل ...

امشب دل من دو چشم نم میخواهد


اصرار نکن چرا؟!...دلم میخواهد!


بین الحرمین..... 


ضــریح....


گنبـــد....


سقا ...


آقا بطلب دلم حرم میخواهد!!![ شنبه 94/1/22 ] [ 11:30 عصر ] [ آدمــــــــــک ســـــــــنگی ]