سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آخرین جمعه سال است، کجاییدآقا؟

 

آسمان غرق خیال است، کجاییدآقا؟
آخرین جمعه سال است، کجاییدآقا؟

یک نفرعاشق اگربود زمین
می فهمید؟
عاشقی بی تو محال است، کجائیدآقا؟

درهیاهوی شب عید توراگم کردیم.
غافل ازاینکه شمااصل بهاری آقا...[ جمعه 93/12/29 ] [ 5:8 عصر ] [ آدمــــــــــک ســـــــــنگی ]