سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خدا هیچگاه نمیگویید ...نه....

 

باور نمیکنم که خدا هیچگاه به ما بگوید
نه!!!!

خدا سه گزینه دارد:

آری ؛...

باشه ولی الان نه ؛...

پیشنهاد بهتری برایت دارم... فقط صبور باش....[ چهارشنبه 93/12/13 ] [ 7:45 عصر ] [ آدمــــــــــک ســـــــــنگی ]