سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خدا....

خدا تنها روزنه امیدی است که هیچگاه بسته نمیشود.

تنها کسی است که با دهان بسته هم میتوان صدایش کرد.

و با پای شکسته هم میتوان سراغش رفت.

تنها خریداریست که اجناس شکسته را بهتر برمیدارد و بیشتر میخرد.

او تنها کسی است که وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت میشود..[ جمعه 93/7/25 ] [ 10:26 صبح ] [ آدمــــــــــک ســـــــــنگی ]