سفارش تبلیغ
صبا ویژن

به او اعتمــــــــــــــــــــــاد کن

 

 

 

  

به او اعتمــــــــــــــــــــــاد کن 

  

وقتی که تردید های تیره به تو هجوم می آورد

 

به او اعتمـــــــــــاد کن

 

وقتی که نیرویت کم است

 

به او اعتمـــــاد کن

 

زیرا وقتی که به سادگی به او اعتماد کنی

 

اعتمادت سخت ترین چیزها خواهد بود

 

آیا راه سخت و نا هموار است؟

 

آن را به خدا بسپار

 

آیا می کاری و برداشت نمی کنی؟

 

آن را به خدا بسپار

 

اراده ی انسانی خود را به او واگذار

 

با تواضع گوش کن و خاموش باش

 

ذهن تو از عشق الهی لبریز می شود

 

آن را به خدا بسپار


 [ پنج شنبه 93/7/17 ] [ 11:42 صبح ] [ آدمــــــــــک ســـــــــنگی ]