سفارش تبلیغ
صبا ویژن

من شکایت دارم...

من شکایت دارم...


از آن ها که نمی فهمند چادر مشکی یادگار مادرم زهراست 

از آن ها که به مسخره می گیرند قـداسـتِ حجابِ مادرم را ؛ 

چـــــرا نمی فهمی؟ 

این تکه پارچه ی مشکی، از هر جنسی که باشد 

حـــُرمــت دارد ...!

 

 [ پنج شنبه 93/7/17 ] [ 11:38 صبح ] [ آدمــــــــــک ســـــــــنگی ]