سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خــــــــــــدا ....

وقتی خدا از پشت دستهایش را روی چشمانم گذاشت
از لای انگشتانش آنقدر محو تماشای دنیا شدم که
فراموش کردم منتظر است تا نامش را صدا کنم...
[ یکشنبه 93/7/13 ] [ 1:34 عصر ] [ آدمــــــــــک ســـــــــنگی ]