سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نوشته ساده....

ادمکی ازجنس سنگ


1393/3/16


20:50
خدایا...


می گویند نوشته هایت ساده است


ارزش ادبی ندارد


بار خدایا....


مگر نمی شود ساده باتو سخن گفت


مگر تورا .....بزرگی ات را....حب بی کرانت را.......نمی شود


درنوشته های انسان های ساده وبی الایش جستوجوکرد؟


مگر نمی گویند ساده زیستی روش مرسلین توست؟؟؟


مگر انبیا برگزیدگان تو نیستند؟؟؟


پس چرا انسان اشرف مخلوقات ازساده زیستی گریزان است؟؟؟


خدا یا ....


مگر این ارایه ها هستندکه به نوشته ها ارزش میبخشند؟؟؟


چرا گاه گاهی فراموش میکنیم ارزش هر نوشته ای باآمدن نام مقدس توست


که متبرک میشود


پروردگارا...


ساده می اندیشم ،ساده زندگی میکنم ونوشته هایم ساده هستندواز هیچ


دستور زبانی پیروی نمی کنند


مگر ....


دستور زبان دلم که منبع الهام این نوشته ها می باشد


زیرا...


از آن من نمی باشد ازآن تو می باشد ای محبوب من


آری میدانم....میدانم کوچک ناچیز می باشد....


ولی....این تمام دارایی من دراین دنیای فانی می باشد


پس ساده وبی هیچ استعاره ای میگویم :


ای مهربان ترین مهربانان...............دوستت دارم [ شنبه 93/3/17 ] [ 2:0 عصر ] [ آدمــــــــــک ســـــــــنگی ]