سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آیا می دانید هنگامی که می خواهید این پیام را به دیگران ارسال کنی

 


آیا می دانید هنگامی که می خواهید این پیام را به دیگران ارسال کنید،

شیطان سعی خواهد کرد تا شما را منحرف کند؟


ادامه مطلب...

[ یکشنبه 93/9/9 ] [ 8:1 عصر ] [ آدمــــــــــک ســـــــــنگی ]